Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a EcoBuilt Kft. (6771
Szeged, Pálya tér 54 Adószám: 24811543-2-06) (Üzemeltető) által üzemeltetett,
az első pontban felsorolt doménneveken és aldoménjeiken elérhető weboldalak és
szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatások) keretében végzett, személyes adatok kezelésére
vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás
technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a tárhelyeken elhelyezett szoftverek üzemeltetését
maga végzi.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat
feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.
Fogalmak:
- látogató: az a személy, aki a weboldal tartalmát valamilyen böngészőprogram
segítségével megtekinti
- felhasználó: olyan személy, aki személyes adatokat (pl. név, email cím) megad olyan
célból, hogy hozzáférhessen a webhely által biztosított többlet-szolgáltatásokhoz
- megrendelő: olyan látogató vagy felhasználó, aki az adatait kifejezetten vásárlási
céllal adja meg
- webhely: az adott doménen és aldoménjein található weblapok összessége. A más
doménen található információk, illetve más webhelyek kívülről beépülő moduljai (pl.
iframe elemek) nem tartoznak a webhely fogalma alá.
1. Az adatvédelmi nyilatkozat a következő domén(ek)re és az azon található
információkra vonatkozik:
- energiatanusitvany-lakaszoldkartya.hu
2. Az adatkezelő személye
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az
adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás
felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető tárhelyein kerülnek tárolásra.
3. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
A weboldalak egyes részei személyes adatok megadása nélkül is látogathatók. Bizonyos
letölthető, illetve email (csatolmány) formájában rendelhető dokumentumokat azonban az
Üzemeltető csak bizonyos adatok megadása esetén bocsát rendelkezésre.
A webhelyen a következő adatok kerülnek letárolásra kötelező jelleggel megrendelés esetén:
- vezetéknév és keresztnév
- email cím
- postacím
- telefonszám
A megrendelő egyéb adatokat is megadhat, de ezek megadása nem kötelező.
A megrendelő elfogadja, hogy ezen adatok meg nem adása esetén nem férhet hozzá a
webhelyen kínált szolgáltatásokhoz.
4. Honlap-látogatottsági adatok kezelése
A honlap látogatása során technikai adatok keletkeznek, amelyeket az oldal felhasználhat
dinamikus oldalak előállításához és statisztikai adatok képzéséhez.
A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági
adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra
kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A
naplófájlokról statisztika készül. A naplózás továbbá a Google Analytics nevű webanalitikai
szoftverrel is végbemegy.
5. Cookie-k kezelése
A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet a
felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó
számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az
adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető
nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A felhasználónak böngészőjében a
cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:
(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni
a számítógépén,
(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel
összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint
lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.
6. Az adatkezelés célja
Az felhasználói adatok kezelése több célt szolgálhat:
- A szolgáltatás igénybevételéhez feltétlenül szükséges információk (pl. hová kell
kiszállni, milyen telefonszámon érhető el az ügyfél)
- Kapcsolattartás megkönnyítése a megrendelőkkel email-ek, telefonhívások és/vagy
sms-ek formájában
- Direkt marketing: a megrendelő előzetes hozzájárulása alapján
Amennyiben a megrendelő az adatait a törölni vagy módosítani szeretné, ezt email-ben vagy
telefonon kérheti az oldal üzemeltetőitől. Az ehhez szükséges aktuális elérhetőségek az oldal
„kapcsolat” menüpontjában, illetve az oldal láblécében találhatók.
7. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására
alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi
esetekben is sor kerülhet:
(i) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban
az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az
egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
(ii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági
statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival)
is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére
egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert
titoktartási kötelezettség terheli.
Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók
hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a
jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában
foglaltaknak megfelelően.
(iii) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a
bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi
alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a
jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.
8. Adatbiztonság
Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít
ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett
tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai
kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre.
Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen
az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó
üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is
megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon
is felhasználhatják.9. Felelősség
Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik
személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más
személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy
jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy
jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető
megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre
vonás érdekében.
9.1 Felelősségkorlátozás
Néhány aloldalunkon hivatkozás található egyéb olyan weblapokra, amelyek tekintetében az
adatkezelés szabályai eltérhetnek a mi honlapunkon irányadó szabályoktól. Például ha egy
hirdetésre kattint, az átirányíthatja Önt egy másik weblapra. A fenti csoport magában foglalja
a hirdetők, a csatorna támogatói, vagy a logónkat közös márkahasználati szerződés alapján
használó más partnerek linkjeit is. A látogatóknak javasolt ezen oldalak adatvédelmi
szabályzatát áttanulmányozni, mivel mi nem vállalunk felelősséget az ezen oldalakon a
látogató által közölt és az oldalak által összegyűjtött adatok és információk kezeléséért, illetve
ezen adatkezelésre nem rendelkezünk befolyással.
10. Módosítás
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás
esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a webhelyen.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat elkészítéséhez falhasználásra került a http://innen.hu
weboldalon található, szabadon felhasználható adatvédelmi nyilatkozat.